Mường Khương No.1 High School Forum

Đáp án đề thi học kì môn hoá học lớp 10- HK 2 năm 2008-2009

Go down

:18: Đáp án đề thi học kì môn hoá học lớp 10- HK 2 năm 2008-2009

Bài gửi  chicong on Mon May 11, 2009 4:24 pm

Së GD & §T Lµo Cai
Tr¬êng THPT sè 1 M¬êng Kh¬¬ng

H¬íng dÉn chÊm ®️Ò kiÓm tra häc k× II n¨m häc 2008 - 2009
M«n Ho¸ häc líp 10
Thêi gian lµm bµi: 45 phót kh«ng kÓ ph¸t ®️Ò

§Ò sè 001
I.Tr¾c nghiÖm: (4 ®️iÓm, mçi ®️¸p ¸n ®️óng ®️¬îc 0,25 ®️iÓm)

C©️u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
§¸p ¸n C C C A D B A C D D D A A D C C

II.Tù luËn:

Néi dung ®️¸p ¸n §iÓm
C©️u 1: NhËn biÕt c¸c chÊt sau:

Thuèc thö H2SO4 Na2SO4 HNO3 NaNO3
Quú tÝm Mµu ®️á Kh«ng mµu Mµu ®️á Kh«ng mµu
Ba(OH)2 KÕt tña tr¾ng KÕt tña tr¾ng Kh«ng hiÖn t¬îng Kh«ng hiÖn t¬îng

Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2H2O
KÕt tña tr¾ng
Ba(OH)2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaOH
KÕt tña tr¾ng1 ®️iÓm0,5 ®️iÓm

0,5 ®️iÓm

C©️u 2: Thùc hiÖn d•y chuyÓn ho¸.
a) S + O2 t0 SO2
SO2 + Br2 + H2O HBr + H2SO4
BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl
b) HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + H2O
3Cl2 + 2Fe to 2FeCl3
2FeCl3 + Fe 3FeCl2


0,5 ®️iÓm
0,5 ®️iÓm
0,5 ®️iÓm
0,5 ®️iÓm
0,5 ®️iÓm
0,5 ®️iÓm

C©️u 3:Tãm t¾t ®️Ò:
17,6g (Fe, FeO) + H2SO4(®️Æc, nãng) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
m(g) 6,72l(®️ktc)
TÝnh m = ?
- ¸p dông §LBT khèi l¬îng ta cã:
mhçn hîp + maxit = mmuèi + mSO2 + mn¬íc.
- Gäi sè mol cña Fe2(SO4)3 lµ x.
- Theo §LBT nguyªn tè S ta cã: ns(trong axit)= (3x + 0,3) mol = naxit
- Theo ptp¬ nH2O = naxit= 3x + 0,3 mol
VËy ta cã:
17,6 + 98.(3x + 0,3) = 400x + 0,3. 64 + 18.(3x + 0,3)
Gi¶i ra ®️¬îc x = 0,14mol
VËy khèi l¬îng muèi sunfat thu ®️¬îc lµ: m = 0,14 . 400 = 56(g)(Chó ý: NÕu häc sinh lµm c¸ch kh¸c ®️óng vÉn cho ®️iÓm tèi ®️a)0,25 ®️


0,25 ®️0,25 ®️

0,25 ®️

Së GD & §T Lµo Cai
Tr¬êng THPT sè 1 M¬êng Kh¬¬ng

H¬íng dÉn chÊm ®️Ò kiÓm tra häc k× II n¨m häc 2008 - 2009
M«n Ho¸ häc líp 10
Thêi gian lµm bµi: 45 phót kh«ng kÓ ph¸t ®️Ò

§Ò sè 002
I.Tr¾c nghiÖm: (4 ®️iÓm, mçi ®️¸p ¸n ®️óng ®️¬îc 0,25 ®️iÓm)

C©️u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
§¸p ¸n C C D A A C C A A D C C D B D D

II.Tù luËn:

Néi dung ®️¸p ¸n §iÓm
C©️u 1: NhËn biÕt c¸c chÊt sau:

Thuèc thö H2SO4 Na2SO4 HCl NaCl
Quú tÝm Mµu ®️á Kh«ng mµu Mµu ®️á Kh«ng mµu
Ba(OH)2 KÕt tña tr¾ng KÕt tña tr¾ng Kh«ng hiÖn t¬îng Kh«ng hiÖn t¬îng

Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2H2O
KÕt tña tr¾ng
Ba(OH)2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaOH
KÕt tña tr¾ng1 ®️iÓm0,5 ®️iÓm

0,5 ®️iÓm

C©️u 2: Thùc hiÖn d•y chuyÓn ho¸.
a) 4FeS 2 + 11O2 t0 8SO2 + 2Fe2O3
SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4
CaCl2 + H2SO4 CaSO4 + 2HCl
b) HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + H2O
3Cl2 + 2Fe to 2FeCl3
2FeCl3 + Fe 3FeCl2


0,5 ®️iÓm
0,5 ®️iÓm
0,5 ®️iÓm
0,5 ®️iÓm
0,5 ®️iÓm
0,5 ®️iÓm

C©️u 3:Tãm t¾t ®️Ò:
17,6g (Fe, FeO) + H2SO4(®️Æc, nãng) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
m(g) 6,72l(®️ktc)
TÝnh m = ?
- ¸p dông §LBT khèi l¬îng ta cã:
mhçn hîp + maxit = mmuèi + mSO2 + mn¬íc.
- Gäi sè mol cña Fe2(SO4)3 lµ x.
- Theo §LBT nguyªn tè S ta cã: ns(trong axit)= (3x + 0,3) mol = naxit
- Theo ptp¬ nH2O = naxit= 3x + 0,3 mol
VËy ta cã:
17,6 + 98.(3x + 0,3) = 400x + 0,3. 64 + 18.(3x + 0,3)
Gi¶i ra ®️¬îc x = 0,14mol
VËy khèi l¬îng muèi sunfat thu ®️¬îc lµ: m = 0,14 . 400 = 56(g)(Chó ý: NÕu häc sinh lµm c¸ch kh¸c ®️óng vÉn cho ®️iÓm tèi ®️a)0,25 ®️


0,25 ®️0,25 ®️

0,25 ®️
avatar
chicong
GVM
GVM

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 20/04/2009

Về Đầu Trang Go down

:18: Re: Đáp án đề thi học kì môn hoá học lớp 10- HK 2 năm 2008-2009

Bài gửi  Admin on Tue May 12, 2009 1:33 pm

Oh... men.....
Thầy phải dùng text. unicode 1 chứ ...
Dùng mã TCVN3 này lên chả ai đọc được đâu híhí..... pig
avatar
Admin
Administrator
Administrator

Pisces Tổng số bài gửi : 101
Join date : 19/04/2009
Age : 25
Đến từ : Lào Cai
Job/hobbies : Đếm Tiền

http://hschool.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

:18: (O.O)

Bài gửi  kunthannong.a2 on Wed May 13, 2009 10:54 am

đúng là chiến thuật Shocked
thềy llàm thế thỳ nững pạn ra ưan online thỳ pải lèm thíe nèo àk Evil or Very Mad
hôk tốt .................... No hôk tốt No ...................

_________________
♥️♥️ ¶_Ø√€¶_Ö¶_¥♀§i┌£♥️♥️
.........tôy khắk lên đêy 3 dòng thơ lạnh...............
....suốt' kuộc đơỳ đau khổ và kô đơn...
...........mjệng tuy kườj.....
.nhưng tâm hồn rơi lệ.............
........♥️♥️♥️ nguời tôy hận kũng là người tôy iêu ♥️♥️♥️............
♥️♥️♥️♥️ ░▒▓ §€Æ┌Ƕ-¶ ¶_Ø√€ §†Ö┌¥ ▓▒░ ♥️♥️♥️♥️
avatar
kunthannong.a2
Moderator
Moderator

Scorpio Tổng số bài gửi : 102
Join date : 21/04/2009
Age : 25

Về Đầu Trang Go down

:18: Re: Đáp án đề thi học kì môn hoá học lớp 10- HK 2 năm 2008-2009

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết